امضای الکترونیکی

امضای الكترونيكی تحول بزرگی در روابط و تعاملات ايجاد ‌كرده است؛ با استفاده از امضا و گواهی الكترونيكی، می‌توان سنديت متون الكترونيكی را بررسی و اسناد قابل پيگيری ایجاد کرد. به اين معنا كه اگر تاكنون پيام ارسالی در اينترنت قانونی نداشت، با استفاده از گواهی الکترونيکی شكل قانونی به خود می‌گيرد. گواهی يک سند الكترونيكی امضاء شده است كه توسط مركز صدور گواهی الكترونيكی برای يک شخص يا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات درون آن می توان برای شناسايی دارنده گواهی و برقراری ارتباط امن با وی اقدام نمود.

چرا سازمان‌ها باید از گواهی امضای دیجیتال استفاده كنند؟

افراد و سازمان‌ها به دلایل زیر نیاز به استفاده از گواهی امضای دیجیتال دارند:

بهره‌مندی از پشتوانه حقوقی امضای دیجیتال : یک مزیت برجسته امضای دیجیتال پشتوانه حقوقی آن در كشور است. در این رابطه بخش‌هایی از قانون تجارت الكترونیک كشور به امضای دیجیتال پرداخته كه در زیر به برخی مواد مهم آن اشاره شده است:

  • اعتبار قانونی امضای دیجیتال: "هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الكترونیكی مكفی است." بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون كفایت می‌كند. برای مثال، می‌توان یک سند الكترونیک امضاشده را (بدون نیاز به نسخه كاغذی آن كه به طور دستی امضاشده) به مجامع قانونی ارائه كرد.(ماده 7)
  • هویت‌بخشی به سازمان در فضای الكترونیكی : یک سازمان در دنیای غیر الكترونیكی تنها زمانی دارای هویت قابل شناسایی است، كه دارای یک مدرک هویتی برای ارائه به دیگران داشته باشد؛ گواهی الكترونیكی، مدركی غیرقابل جعل، معتبر، و با قابلیت شناسایی آسان است.
  • خودكارسازی و تسریع در فرآیندها : برای مثال، یک سازمان می‌تواند سند سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، توافق‌نامه‌ها و غیر را امضای دیجیتال نموده و از طریق اینترنت، وب‌سایت، و غیره در اختیار كاركنان قرار دهد.
  • كاهش‌ هزینه‌ها : اسناد كاغذی می‌تواند هزینه‌های چشمگیری را به سازمان‌ها تحمیل كنند. به عنوان نمونه آماری، در كشوری مانند ایالات متحده سالانه حدود 30 میلیارد سند كاغذی كپی و پرینت گرفته می‌شود. با محاسبه هزینه كپی، اسكن، بایگانی، جابجایی، و بازیابی اسناد كاغذی گم‌شده، هزینه هر سند امضاشده حدود 6.5 دلار تخمین زده شده است. معمولاً افراد مجاز یك سازمان به طور متوسط 500 سند امضا می‌كنند كه هزینه سالانه آن 3250 دلار ‌می‌شود. با استفاده از اسناد الكترونیك می‌توان از چنین هزینه‌هایی جلوگیری نمود.
خدمات گواهی امضا گروه آزما :

برای دریافت امضای الکترونیکی اشخاص حقیقی لطفا فرم اشخاص حقوقی را پس از پرینت، پر نموده و همراه داشته باشید.

برای دریافت امضای الکترونیکی اشخاص حقیقی لطفا فرم اشخاص حقیقی را پس از پرینت، پر نموده و همراه داشته باشید.

ورود به سامانه امضای الکترونیکی