نرم افزار امن آزما

با توجه به اینکه شبکه ساز امن آزما به عنوان یک شبکه امن و پایدار و اینترانت داخلی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از شبکه ملی ارتباطی کشور مورد تأئید بوده و هم اکنون برخی از سرویس های مهم اقتصادی از طریق این شبکه انجام می گیرد و مجوز بهره براری از این نرم افزار نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انفورماتیک کشور اخذ شده است طی رایزنی های صورت گرفته مقرر است در آینده نزدیک کلیه فرایندهای اقتصادی مهم از طریق این شبکه در دسترس ذینفعان و کاربران قرار گیرد . نمونه اجرا شده این شبکه با عنوان شبکه شباب در حال حاضر توسط بازرگانان و فعالین اقتصادی در حال بهره برداری و استفاده می باشد .


در طراحی این شبکه سعی بر این بوده است که خدمات مورد نظر با آخرین فناوری های روز دنیا در سطوح مختلف، با ویژگی های ذیل ارائه گردد : 
-    ایجاد بستری امن 
-    پایداری خدمات 
-    تسهيل اشتراك و سازماندهی اطلاعات
-    ارتباط مستقیم تمام نقاط موجود بر روی شبکه 
-    مستقل از اینترنت 
-    ايجاد شبكه خصوصي با مديريت وزارتخانه یا سازمان مربوطه 
-    صرفه جويي در هزينه و زمان
-    تكميل بانك اطلاعات آماری وزارتخانه یا سازمان مربوطه
-    افزايش سرعت و دقت