خدمات ADSL

ورود به سامانه امور مشترکین اینترنت ADSL و VOIP گروه آزماتعرفه اینترنت پرسرعت ADSL شرکت ارتباطات فرهنگ آزما بشرح ذیل می باشد:

سرعت سرویس ماهانه

  آستانه مصرف منصفانه

محتوای داخلی (GB)

آستانه مصرف منصفانه

فقط اینترنت (GB)

قیمت سرویس (تومان)

 512 Kbps  

12

6

12,500

1 Mbps 

27

13.5

20,000

2 Mbps

36

18

25,000

4 Mbps

60

30

40,000

8 Mbps

96

48

50,000

16 Mbps 

150

75

80,000

 
سرعت سرویس سه ماهه

 آستانه مصرف منصفانه

محتوای داخلی (GB)

     

آستانه مصرف منصفانه

فقط اینترنت (GB)

             
قیمت سرویس(تومان)
512 Kbps 36 18 37,500
Mbps 1 81 40.5 60,000
2 Mbps 108 54 75,000
  4 Mbps 180 90 120,000
8 Mbps 288 144 150,000
 16 Mbps 450 225 240,000

 

 
سرعت سرویس شش ماهه

آستانه مصرف منصفانه

محتوای داخلی (GB) 

آستانه مصرف منصفانه

فقط اینترنت (GB) 

قیمت سرویس(تومان)
512 Kbps 72 36 71,250
Mbps 1 162 81 114,000
2 Mbps 216 108 142,500
 4 Mbps 360 180 228,000
8 Mbps 576 288 285,000
 16 Mbps 900 450 456,000

 

 
سرعت سرویس 12 ماهه

آستانه مصرف منصفانه

محتوای داخلی (GB) 

آستانه مصرف منصفانه

فقط اینترنت (GB) 

قیمت سرویس(تومان)
512 Kbps 144 72 127,000
Mbps 1 324 162 204,000
2 Mbps 432 216 256,000
 4 Mbps 720 360 411,000
8 Mbps 1152 576 513,000
 16 Mbps 1800 900 822,000

 

 
.به قیمت‌های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود
 

منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می‌باشد.

•    پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات  تغییر می‌کند. و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.

•    خرید ترافیک اضافه، مطابق مصوبه ۲۶۶ با  انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.

•    منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.

•    در سرویس‌های فوق قابلیت انتقال ترافیک (FUP= آستانه مصرف منصفانه (از یک ماه به ماه بعد وجود ندارد.

•     مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور، معادل یک دوم (۱/۲) مصرف هر گیگ از محتوای خارجی "اینترنت" محاسبه می‌شود. 

•    هزینه‌ راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.

•    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به سرویس‌ها اضافه خواهد شد.

•    با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.

•    برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت آزما بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید مطالعه فرمایید.

 •    خدمات ارائه شده به مشترکین شرکت آزما، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

 •    پارامترهای مصوبه ۱۷۷ به شرح ذیل می باشد:

     پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات شرکت آزما بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس‌های اینترنت پر‌سرعت +ADSL۲ در کل کشور

شرح پارامتر          

مقدار تعهد آزما

مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق‌نامه سطح خدمات-پارامتر  a

۳%

مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) بر‌ اساس توافق‌نامه سطح خدمات-پارامتر  b

۱۵۰ میلی ثانیه

مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت، تقسیم بر ضریب تسهیم - پارامتر  c

۰.۱۲۵

 

میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت  (MTTR)

۷۲ ساعت