پروژه اجرای شبکه های داخلی passive

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

پیاده سازی بستر فیبر نوری و کابل کشی ساختمان ها

1384

يک ماه

رودهن – مجتمع دانشگاهی

2

دانشگاه آزاد اسلامي  سما

راه اندازي شبکه

1385

يک ماه

رودهن – ساختمان سماء

3

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان

راه اندازي سايت اصلي شبکه

1385

45 روز

تهران – ساختمان مرکزی

4

بانک سامان

عمليات Passive

1385

يک ماه

تهران - ساختمان مرکزي سامان

5

وزارت آموزش و پرورش

شبکه LAN

1385

يک ماه

تهران – ساختمان مرکزی

6

اداره  کل پست استان زنجان

شبکه LAN و فيبر نوری

1386

يک ماه

زنجان – اداره کل پست استان

7

وزارت بازرگانی

شبکه LAN و فيبر نوری

1386

45روز

 

تهران- ميدان وليعصر-ساختمان مرکزی

8

اداره کل پست استان کهکيلويه و بويراحمد

شبکه LAN و WAN

1386

يک ماه

 

ياسوج- اداره کل پست استان

9

سازمان شهرداريها و دهياريهای کشور(وابسته به وزارت کشور)

شبکه LAN

1386

يک ماه

زرتشت غربی- ساختمان آموزش

10

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

پیاده سازی بستر فیبر نوری و کابل کشی ساختمان ها

1387

يک ماه

رودهن – ساختمان خوابگاه

11

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان

ديتا سنتر

1387

يک ماه

جردن – خيابان سايه

12

سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

اجرای پروژه شبکه Passive و ارتينگ سايت اداری

1387

يک ماه

عسلويه- سازمان منطقه ويژه انرژی پارس

13

اداره کل پست استان کهگيلويه و بويراحمد

خريد، نصب و راه اندازی تجهيزات Active وPassive پنج نقطه از دفاتر و ادارات سطح استان

1388

1 ماه

ياسوج- اداره کل پست

14

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پیاده سازی بستر فیبر نوری و کابل کشی ساختمان ها

1389

يک هفته

رودهن- مجتمع دانشگاهی

15

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

شبکه LAN

1390

يک هفته

دماوند- دانشگاه آزاد اسلامی