فیبر نوری mercury

شرکت Mercury کار خود را از سال 1983 به عنوان زیر مجموعه شرکت Daewoo آغاز کرده و از سال 2000 به صورت رسمی وارد بازارهای فیبر نوری گردید.

این شرکت تولید کننده فیبرهای نوری و تجهیزات وابسته می باشد، که توسط شرکت آزما مورد استفاده قرار گرفته است.

فیبرهای نوری Single Mode که در اندازه های 6 ، 12، 24 ، 48 و 72 core مورد استفاده قرار گرفته اند دارای روکش های Armor به همراه ژله می باشند که ترتیب لایه های آن به شرح زیر است :

 • core های فیبرنوری

 • ژله ضد رطوبت اطراف core

 • بافرها با توانایی نگهداری core 6 که به فراخور تعداد کرهای هر کابل تعداد بافرها نیز متفاوت می باشد.

  • هر بافر دارای ظرفیت نگهداری 6 core می باشد که هر کابلی با ظرفیت های مختلف دارای تعداد بافرهای متفاوتی می باشد.

 • Center Straight  یا همان مغزی نگه دارنده.

  • این مغـزی در کابل های مرکوری از جنس فـلز بوده که از خمش بیش از حد کابل جلوگیری کرده و بخش عمده ای از وزن کابل را نیز تحمل می نماید.

 • روکش رویی بافر که آغشته به ژله زد رطوبت می باشد و نخ های نگه دارنده ای که از دور بافرها کشیده شده اند، این نخ ها پس از باز شدن روکش رویی از پخش شدن بافرها جلو گیری می نماید.

 • پس از آن روی این روکش ها لایه فلزی دنده دنده ای وجود دارد که نه تنها از کابل محافظت بیشتر نموده بلکه کابل را از خمش های ناگهانی محافظت می نماید.

 • Rip Cord نخ از جنس ابریشم که پس از باز شدن روکش رویی با کشیدن این نخ لایه رویی در ادامه باز شده و جهت باز کردن روکش های کابل مورد استفاده قرار میگیرد.

 • روکش رویی پلاستیکی زخیم که از آسیب های ابتدایی ماننده ضربه، فشار و ... محافظت می کند.