مودم مدیریت پهنای باند

مودم مدیریت پهنای باند

ویژگی های کلیدی

 • - مدیریت مصرف اینترنت

 • - تقسیم پهنای باند برای هر کاربر و یا گروه

 • - قابلیت ارائه پهنای باند به صورت حجمی و اختصاصی

 • - قابلیت ارائه پهنای باند با محدودیت زمانی

 • - امکان مشاهده گزارش مصرفی

 • - استفاده از منوی فارسی

 • - ارائه پهنای باند بر اساس میزان حجم دانلود ، آپلود و یا مجموع

 • - کاربران نت برگی می توانند به مدت محدود بر روی هر مودم امتیاز استفاده جهت 10 کاربر را به صورت رایگان دریافت نمایند.

مشخصات مودم :
 • Wireless Data rate up to 300mbps

 • Antennas : 3

 • LAN Ports: 4

 • 1  : WAN Port

 • 1 : USB Port

روتر ABM