اطلاعات تماس

مدیریت: خانم اسکندری

پست الکترونیک: sales@azmagroup.ir

شماره تماس: 81571 (021) - داخلی 2069

فکس: 88989003 (021)

مدیریت: آقای مشایخی

پست الکترونیک: support@azmagroup.ir

شماره تماس: 81571 (021) - داخلی 2000

فکس: 88989003 (021)

مدیریت: آقای رضا عظیمی

پست الکترونیک: project@azmagroup.ir

شماره تماس: 81571 (021) - داخلی 2053

فکس: 88989003 (021)

مدیریت: آقای شکیب منش

پست الکترونیک: billing@azmagroup.ir

شماره تماس: 81571 (021) - داخلی 2300

فکس: 88989003 (021)

پست الکترونیک: info@azmagroup.ir

شماره تماس: 81571 (021) - داخلی 2300

فکس: 88989003 (021)

لطفا جهت مشاوره و یا استعلام قیمت محصولات و خدمات گروه آزما، فرم زیر را تکمیل و در صورت نیاز، سوالات 

خود را در بخش توضیحات اضافه کنید. پس از دریافت پیام، کارشناسان شرکت با شما تماس خواهند گرفت.