شرکت تلکام کیش

شرکت تلکام کیش
  • ارایه سرویس بین المللی VOIP Carrier

  • ارایه سرویس ترانزیت مکالمات بین المللی از ایران (نمایندگی شرکت پیشگامان )

  • طراحی و اجرای شبکه های تلفنی بر اساس ip و ایجاد Call Center

  • ارایه خدمات مکالمات بین المللی برای سازمانها و کاربران

  • مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری دریایی

  • نمایندگی تجهیزات شبکه