سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)

اصطلاح RA مخفف Registration Authority است و به معنای مرکزی است که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام (Register) و اعطای گواهی دیجیتال متعلق به CA به افراد را بر عهده دارد. شرکت ارتباطات فرهنگ آزما در بین معدود مراکز خصوصی بعنوان متولی اعطای گواهی الکترونیکی به مجموعه گروه آزما و سایر سازمانها، شرکت ها و موسسات غیر دولتی و خصوصی فعال بوده و مبادرت به صدور امضای الکترونیک در سه نوع حقیقی – حقوقی و مهر سازمانی می نماید.

اصطلاح RA مخفف واژه Registration Authority بوده و به معنای مرکزی می باشد که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام و اعطای گواهی دیجیتال  به افراد را عهده دار می باشد .

یک RA یک شبکه خودکار است که زیرساخت کلید عمومی می باشد، که گواهی های الکترونیکی یا لیست گواهی های باطل شده را امضا نمی کند، ولی مسئولیت ثبت و شناسایی اطلاعات مورد نیاز مرکز صدور گواهی برای صدور گواهی و اجرای وظایف مدیریت گواهی را به عهده دارد.

RA در واقع یک سیستم شبکه ای است  که شرکتها و کاربران را قادر می سازد اطلاعات را تبادل نموده و امنیت اطلاعات را حفظ می نماید.

گواهی دیجیتال شامل یک کلید عمومی است، که برای رمزگشایی و رمزگذاری پیام ها و امضای دیجیتال استفاده می گردد. RA درخواست کاربران را برای گواهینامه دیجیتال  تایید می کند و CA را برای صدور آن تشخیص می دهد.

RA (دفاتر ثبت نام) :

دفاتر ثبت نام RA ، درخواست گواهینامه را از طرف  کاربر ثبت کرده و آن را به CA اطلاع داده و پس از صدور گواهی الکترونیکی توسط CA ، آن را به کاربر تحویل می نمایند.

وظایف دفاتر ثبت نام RA :

دفاتر ثبت نام وظایفی از قبیل :

۱. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی

۲. دریافت و بررسی درخواست تمدید گواهی

۳. دریافت و بررسی درخواست ابطال گواهی

۴. تایید هویت

۵. ارسال درخواست به مرکز صدور گواهی

۶. دریافت گواهی از CA و تحویل آن به صاحب امضا

را بر عهده دارند.

لینک های مفید : 

ورود به سامانــــــه مدیریــــت صـــــدور گواهــــــــــی امضای الکترونیـــــک

نظرتان را بگویید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .