سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)

سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)


سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)

اصطلاح RA مخفف Registration Authority است و به معنای مرکزی است که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام (Register) و اعطای گواهی دیجیتال متعلق به CA به افراد را بر عهده دارد. شركت ارتباطات فرهنگ آزما در بین معدود مراکز خصوصی بعنوان متولی اعطای گواهی الكترونيكی به مجموعه گروه آزما و سایر سازمانها، شركت ها و موسسات غير دولتي و خصوصي فعال بوده و مبادرت به صدور امضاي الكترونيك در سه نوع حقيقی – حقوقی و مهر سازماني مي نمايد.

اصطلاح RA مخفف واژه Registration Authority بوده و به معنای مرکزی می باشد که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام و اعطای گواهی دیجیتال  به افراد را عهده دار می باشد .

یک RA یک شبکه خودکار است که زیرساخت کلید عمومی می باشد، که گواهی های الکترونیکی یا لیست گواهی های باطل شده را امضا نمی کند، ولی مسئولیت ثبت و شناسایی اطلاعات مورد نیاز مرکز صدور گواهی برای صدور گواهی و اجرای وظایف مدیریت گواهی را به عهده دارد.

RA در واقع یک سیستم شبکه ای است  که شرکتها و کاربران را قادر می سازد اطلاعات را تبادل نموده و امنیت اطلاعات را حفظ می نماید.

گواهی دیجیتال شامل یک کلید عمومی است، که برای رمزگشایی و رمزگذاری پیام ها و امضای دیجیتال استفاده می گردد. RA درخواست کاربران را برای گواهینامه دیجیتال  تایید می کند و CA را برای صدور آن تشخیص می دهد.


RA (دفاتر ثبت نام) :

دفاتر ثبت نام RA ، درخواست گواهینامه را از طرف  کاربر ثبت کرده و آن را به CA اطلاع داده و پس از صدور گواهی الکترونیکی توسط CA ، آن را به کاربر تحویل می نمایند.


وظایف دفاتر ثبت نام RA :

دفاتر ثبت نام وظایفی از قبیل :

1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی

2. دریافت و بررسی درخواست تمدید گواهی

3. دریافت و بررسی درخواست ابطال گواهی

4. تایید هویت

5. ارسال درخواست به مرکز صدور گواهی

6. دریافت گواهی از CA و تحویل آن به صاحب امضا

را بر عهده دارند.


لینک های مفید : 

ورود به سامانــــــه مدیریــــت صـــــدور گواهــــــــــی امضای الکترونیـــــک

Posted in توکن و امضای الکترونیکی on Nov 01, 2018

Add comment

امتیاز شما

مهر زمانی   :مقاله قبلي مقاله بعدي:   گواهی امضای کد