سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)

سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)


اصطلاح RA مخفف Registration Authority است و به معنای مرکزی است، که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام  و اعطای گواهی دیجیتال  به افراد را بر عهده دارد.

یک RA یک شبکه خودکار در زیرساخت کلید عمومی می باشد، که گواهی های الکترونیکی یا لیست گواهی های باطل شده را امضا نمی کند، ولی مسئولیت ثبت و شناسایی اطلاعات مورد نیاز مرکز صدور گواهی برای صدور گواهی و اجرای وظایف مدیریت گواهی را به عهده دارد.

RA در واقع یک سیستم شبکه ای است  که شرکتها و کاربران را برای تبادل اطلاعات و  امنیت اطلاعات قادر می سازد، گواهی دیجیتال شامل یک کلید عمومی است، که برای رمزگشایی و رمزگذاری پیام ها و امضای دیجیتال است. RA درخواست کاربران را برای گواهینامه دیجیتال  تایید می کند و CA را برای صدور آن تشخیص می دهد.


لینک های مفید : 

ورود به سامانــــــه مدیریــــت صـــــدور گواهــــــــــی امضای الکترونیـــــک

Posted in توکن و امضای الکترونیکی on Nov 01, 2018