درباره ما

گروه آزما از پنج شرکت زير مجموعه که زمينه فعاليت آنها تامين تجهيزات و اجرای خدمات IT , ICT ميباشد، تشکيل شده است.

شامل : شرکت ارتباطات فرهنگ آزما ، شرکت ارتباطات آزما تلفن ،شرکت ارتباطات فن آوری آزما ، شرکتTELECOM ، شرکت فنی مهندسی کیان

مجوزهای گروه آزما :
 1. مجوز Servco به شماره 41-95-100برای ارائه پهنای باند اینترنت ، اینترانت و ترانزیت
 2. مجوز شورای عالی انفورماتيک به شماره 93019-27/20 از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری
 3. مجوز Registration Authority از مرکز صدور گواهی الکترونيکی ميانی عام(RA)
 4. مجوز Certification Authority از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونيکی ريشه(در حال دريافت مجوز)
عضويت های گروه آزما :
 1. عضويت در انجمن علمی تجارت الکترونيک ايران
 2. عضويت در انجمن مشاوران ايران
 3. عضويت در  سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور به شماره 21010451
 4. عضويت در انجمن صنفی کارفرمايان شرکتهای اينترنتی ايران به شماره 244
 5. عضويت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
نمايندگی های گروه آزما :
 1. نمايندگی انحصاری فروش فيبر نوری و تجهيزات Passive برند Mercury(Daewoo)
 2. نمايندگی انحصاری توکن  Secure Metric Product با برند ST3
 3. نمايندگی فروش Wimax از شرکت مبين نت  - کُد عامليت فروش18921002
 4. نمايندگی فروش شرکت های فن آوا - صبانـت- آسيـا تـک(ADSL)
 5. نمايندگی از شرکت ايران سولار- اجرای پروژه هایVSAT
توليدات گروه آزما :
 1. توليد تجهيزات فيبر نوری و Passive شامل: Patch PanelBlank Panel با برند FACC
 2. توليد شبکه ساز امن آزما(شباب)
 3. توليد نرم افزار مديريت پهنای باند با برند
 (AZMA Bandwidth Management)ABM
 1. توليد نرم افزار سوئيچ کارت و سوئيچ حامی با برند (کارتAZMA)
 2. توليد نرم افزار CRM
طـرح ملـی شباب :

تامين تجهيزات و توليد نرم افزار و مديريت اجرايی فنی شبکه بزرگ ارتباطی صنعت، معدن و تجارت کشور(طرح ملی شباب)