فیبر نوری mercury

فیبر نوری mercury

شرکت Mercury کار خود را از سال 1983 به عنوان زیر مجموعه شرکت Daewoo آغاز کرده و از سال 2000 به صورت رسمی وارد بازارهای فیبر نوری گردید.

یکی از تجهیزات این شرکت فیبرهای نوری مرکوری و تجهیزات وابسته می باشد. تجهیزات Mercury که توسط شرکت آزما مورد استفاده  قرار گرفته است فیبرهای نوری این شرکت معتبر کره ای می باشد.

فیبرهای نوری Single Mode که در اندازه های 6، 12، 24 و 48 کر مورد استفاده قرار گرفته اند دارای روکش های Armor به همراه ژله می باشند که ترتیب لایه های آن به شرح زیر است :

 • کر های فیبرنوری

 • ژله زد رطوبت اطراف کر

 • بافرها با توانایی نگهداری 6 کر که به فراخور تعداد کرهای هر کابل تعداد بافرها نیز متفاوت می باشد.

  • هر بافر دارای ظرفیت نگهداری 6 کر می باشد که هر کابلی با ظرفیت های مختلف دارای تعداد بافرهای متفاوتی می باشد.

 • Center Straight  یا همان مغزی نگه دارنده.

  • این مغـزی در کابل های مرکوری از جنس فـلز بوده که از خمش بیش از حد کابل جلوگیری کرده و بخش عمده ای از وزن کابل را نیز تحمل می نماید.

 • روکش رویی بافر که آغشته به ژله زد رطوبت می باشد و نخ های نگه دارنده ای که از دور بافرها کشیده شده اند، این نخ ها پس از باز شدن روکش رویی از پخش شدن بافرها جلو گیری می نماید.

 • پس از آن روی این روکش ها لایه فلزی دنده دنده ای وجود دارد که نه تنها از کابل محافظت بیشتر نموده بلکه کابل را از خمش های ناگهانی محافظت می نماید.

 • Rip Cord نخ از جنس ابریشم که پس از باز شدن روکش رویی با کشیدن این نخ لایه رویی در ادامه باز شده و جهت باز کردن روکش های کابل مورد استفاده قرار میگیرد.

 • روکش رویی پلاستیکی زخیم که از آسیب های ابتدایی ماننده ضربه، فشار و ... محافظت می کند.