مدیریت پهنای باند

ویژگی های کلیدی
 •  مدیریت مصرف اینترنت
 •  تقسیم پهنای باند برای هر کاربر و یا گروه
 •  قابلیت ارائه پهنای باند به صورت حجمی و اختصاصی
 •  قابلیت ارائه پهنای باند با محدودیت زمانی
 •  امکان مشاهده گزارش مصرفی
 •  استفاده از منوی فارسی
 •  ارائه پهنای باند بر اساس میزان حجم دانلود ، آپلود و یا مجموع
 •  کاربران نت برگی می توانند به مدت محدود بر روی هر مودم امتیاز استفاده جهت 10 کاربر را به صورت رایگان دریافت نمایند.
مشخصات مودم :
 • Wireless Data rate up to 300mbps
 • Antennas : 3
 • LAN Ports: 4
 • 1  : WAN Port
 • 1 : USB Port